• Sep 10, 2010

  拍! - [玩具模型]

  外拍了一些照片,挑了几张做了海报

   奥林巴斯和沙漠哥俩好。

 • Sep 10, 2010

  3A 玩具坑 - [涂鸦绘画]

   

   

       从圣衣神话坑跳入了3A坑。

  入手的第一款3A玩具— DC-OLYMPUS ,顺便画了几个DC,作为3A论坛的头像。

  之后又入了MK2小沙漠,最近又期待已经发售的阿姆斯特朗,一发不可收拾。